1.3.2011

אז מה קורה פה במזה"ת?

המשטרים הערביים נופלים בזה אחר זה... מה קורה פה? ולמה?

2 comments: