17.5.2011

געגועים לבן גוריון

פעם המנהיגים היו מנהיגים! היום המנהיגים מנהיגים?

1.5.2011

פיוס

פת"ח וחמאס מאחדים כוחות.
אמנם קיים פער קטנטן בתפיסותיהן אבל למה להסתכל על הפרטים הקטנים?!