3.4.2011

כיפת ברזל פה, כיפת ברזל שם

אפשר להירגע ולהמשיך לשבת בבית קפה, מערכת "כיפת ברזל" הוצבה בבאר שבע!