26.7.2010

משא ומשאקפצנו לראות מה קורה עם המשא ומתן בין ישראל לפלשתינאים ביהודה ושומרון.