30.4.2014

מו"מ שמום


הפת"ח מתאחד עם חמאס ועתיד המו"מ עם ישראל לוט בערפל.