9.5.2010

מה שיותר קרוב יותר עקיף
אפשר להירגע, שיחות הקירבה החלו!

2 comments: